Ingela Westling Samtal logo

Samtalsstöd, coachning och terapi på Lidingö och i Stockholm

Till dig som enskild, t.ex. när du är i en kris, upplever behov av problemlösning eller personlig utveckling kan jag erbjuda samtalsstöd, coachning och terapi. Organisationer erbjuds samtalsstöd med enskilda personer och grupper.

För dig som enskild

Vill du prata av dig? Sortera dina tankar och känslor? Hur har du blivit den du är? Vem är du idag? Hur vill du vara?

Syftet med mina tjänster är att ge dig som enskild klient möjlighet att förstå dig själv bättre och att utveckla ditt liv. Normalt inleder jag ett samarbete med en ny person genom att vi träffas för att prata om vad som ligger bakom kontakten. Under mötet tar vi gemensamt fram en plan för vårt arbete, och hur ofta vi ska träffas.

Våra samtal tar 45 minuter och sker alltid under fullständig sekretess. Jag tar emot dig i min samtalslokal på Lidingö samt efter 16/6 2024 även på ett flertal andra ställen i Stockholm.

Kvinna tittar mot strand
Samtalsterapeut antecknar

Samtalsstöd & coachning

Samtalsstöd och coachning kan vara något för dig om du känner behov av att prata med en professionell person som kan lyssna och hjälpa dig att sortera tankar och känslor.

Samtalsstöd och coachning lämpar sig exempelvis när du upplever en kris, eller vill förändra eller utveckla ditt liv på något sätt. Du kanske vill förstå dig själv bättre, förstå varför du just nu mår dåligt, förbättra dina relationer eller våga ta steget mot en förändring du länge funderat på.

Ibland finns det ett behov av att bara få prata av sig några gånger, kanske sortera tankarna, eller sätta ord på känslor, och det känns tillräckligt. Ibland kan det visa sig att en längre period av återkommande samtal är bra. Beroende på problem eller ämne som önskas tas upp, arbetar vi fram en plan där vi kommer överens om hur många samtal som kan behövas.

Det kan också vara så att din arbetsgivare kan tänkas bekosta ett antal samtal. Om arbetsgivaren bekostar samtalen, sker samråd med arbetsgivaren.

Terapi

Psykoterapi kan vara aktuellt för dig om du vill arbeta på ett djupare plan med dig själv. Det kanske inte känns som om det räcker att sortera tankar och känslor under några få samtal. Du kanske vill undersöka dig själv, ditt själsliv och ditt känsloliv på ett djupare plan, och då krävs det mer tid och regelbundna samtal som sätter igång ett längre samtal. Det blir ett flöde i våra samtal, men också mellan våra möten. I den processen kommer vi tillsammans göra en upptäcktsfärd, där vi försöker förstå vad vi ser, hör och känner.

Det kan handla om att bearbeta en viss händelse eller problematik, eller för att du har ett behov av att utvecklas, eller förstå hur du fungerar, tänker och känner. Du kanske vill ta reda på vad som hindrar dig från att må ännu bättre.

I en psykoterapiprocess arbetar vi tillsammans under en längre period. Det kan röra sig om alltifrån något år till flera år. Regelbundna möten på samma tid och plats varje vecka, utgör då en viktig ram för en mer djupgående process.

Arbetssättet är psykodynamiskt. Det kan också bli inslag av kognitiv beteendeterapi, med ett mer coachande förhållningssätt

Grå stenar staplade på varandra ovanpå ljusgul sand
Hand rör vid vatten

Organisationer

Syftet med mina tjänster är att ge dig som representant för en organisation goda förutsättningar att utveckla en väl fungerande organisation. Detta kan ske på olika sätt t ex genom samtal med enskilda individer eller grupper.

När jag arbetar på uppdrag av en organisation kommer jag till arbetsplatsen eller tar emot i samtalslokal på Lidingö i Stockholm samt efter 16/6 2024 på ett flertal andra adresser i Stockholmsområdet.