Ingela Westling Samtal logo

Om Ingela Zetterberg Westling ​

Jag är legitimerad psykoterapeut och beteendevetare med ett stort intresse för samtal i alla former

Jag erbjuder samtalsstöd och psykoterapi. Det kan handla om längre regelbundna terapier, eller ett antal mer stödjande/rådgivande samtal. Inriktningen i mitt arbete är psykodynamisk, med inslag av kognitivt förhållningssätt.

Jag har gått ett flertal samtalsutbildningar:

  • psykoterapeututbildning 90 hp, individualpsykotetapi med psykodynamisk inriktning.
  • introduktionsutbildning i Kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT) och schematerapi,
  • krishanterings- och avlastningssamtal,
  • samtalsmetodikutbildning,
  • storgruppsdialogutbildning i USA och i Sverige.

I mitt tidigare arbete, som projektledare och konsult, har jag arbetat med samtal i många former, såsom intervjuer både i grupp och enskilda djupintervjuer, samt i kundmöten, nätverk, storgrupper, som föreläsare m.m.

Kurser

2022

Gruppens betydelse, Gruppanalytiska Institutet i Stockholm.

2012

Sorgbearbetning, Svenska institutet för Sorgbearbetning.

2011

Företagshälsovårdskurs 7,5 högskolepoäng, Kungliga Tekniska Högskolan,

Arbetsförmågebedömningskurs 7,5 högskolepoäng, Karolinska institutet

Rehabiliteringskoordinator kurs 7,5 högskolepoäng, Karolinska institutet.

2010

Introduktionsutbildning i Kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT) och schematerapi, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

2006

Samtalsmetodikutbildning, St Lukasstiftelsen.

Krishanterings- och avlastningssamtalsutbildning, Competenscompagniet.

2002

Myers Briggs och Firo-B, Assesio Psykologiförlaget, Stockholm.

1998

”Hela systemet i rummet”, Storgruppdialog, Risling Partners, Stockholm.

1996

Storgruppsdialog, ”Foundations for dialogue”, DIA logos, Cambridge, USA.

Utbildningar

2021

Legitimerad psykoterapeut vid St Lukas Ersta Sköndal Högskola, Psykoterapeututbildning 90 hp, individualpsykoterapi med psykodynamisk inriktning

2010

Grundläggande utbildning i psykoanalytisk teori och praktik, Steg 1, Göteborgs Psykoterapi Institut.

1994

Fil.mag. Personal- och arbetslivsfrågor, 160 poäng, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet.

1993

Fil.kand. Linjen för personal- och arbetslivsfrågor, 140 poäng, Organisation och sociologi, Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet.