Ingela Westling Samtal logo

Samtycke insamlande av personuppgifter

Härmed godkänner jag att Ingela Westling får registrera mina personuppgifter, registrering och hantering av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Behandling och syfte

Du ger ditt samtycker till att Ingela Westling registrerar de personuppgifter som behövs för att hon ska kunna kommunicera relevant information med dig. Personuppgifterna används bara inom ramen för Ingela Westlings verksamhet, t.ex. utskick av, kallelser, SMS och dylik information och eventuella erbjudanden.

Personuppgifter som behandlas

Uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, email, personnummer, födelsedatum och kön.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Ingela Westling behandlar, hur dessa behandlas och få dina personuppgifter rättade eller raderade. Vid frågor om personuppgifter, ändringar/radering av personuppgifter eller registerutdrag vänlighen kontakta Ingela Westling. Du finner all kontaktinfo här.